• Съ-творение

    Живият камък

    Имаме си една поговорка „Казана дума, хвърлен камък“ и, макар значението й е да държим на дадената дума, си струва да се замислим колко често хвърляме камъни по другия чрез думите, които изричаме…