• Съ-знание

    Свещената храна-част втора

    Продължавам пътешествието на чистата храна, което започнах от християнските и мюсюлманските традиции. Различни имена и география, но дали тези разграничения са наистина необходими и дали това пътешествие няма да разкрие (за пореден път)…