• Съ-творение

    Спукана ти е мечтата

    Синьо небе, бледо жълто слънце, проблясвайки върху нежните русоляви косици на малко дете, което дърпа майка си с ентусиазъм през поляната. Вълна от сапунени мехурчета нежно прелитащи над главата му, хващат ококорените му…