• Дизайн

    Андалуски оазиси

    В далечния септември на 2017, един средиземноморски изгрев озари началото на приказно пътешествие из страната от 1001 нощ- Ал-Андалус. Обхващала някога почти целия Пиренейски полустров, когато маврите* го превземат в началото на 8…