• Съ-знание

    Любов в чинията

    Празникът на любовта при хората отдавна отмина, но този при растенията тепърва предстои. Джанките вече разпукаха петопръсти перли в очакване на благата вест. А аз тръпна в сладостно очакване на един от най-прелестните…