• Хайку Двор

    Хвойна за душа спокойна

    Зима, сняг, бор, разпилени иглички и шишарки по утъпкани пътечки,запалена камина,пукот,аромат на смола. Струйка дим-душата на дървото извисява в образи историята на своето племе, древно колкото света. Борове, елхи, клекове, кичестите кипариси, кедри…