• Съ-знание

    Семената

    „Пролетта иде!“- пеят в хор като едно бяло братство смирено приведените кокичета, току-що разгънали из тъмните земни недра искрящите си троични поли. Животът отново ще го бъде! Това е времето, в което човеците…