• Хайку Двор

    Диви и полезни

    Пролетните дъждове и топлинка издърпват за зелените коси милиони духчета и феи, покривайки дървета и земя, които да завихрят с нови сили жизнеността и съзиданието наоколо. „Цветята са богове, според нашите разбирания“, ми…