• Съ-знание

    НеобиЧАЙНА среща

    Какво по-хубаво начало на най-популярното и освежаващо пътуване към чистото дзен съзнание¹, а именно пиенето на чай.  Затварям очи и доближавам чаша горещ улон² до носа и устните си. Дочувам лекото поскърцване на…